Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dus voor 1 kalenderjaar. Wie later op het jaar lid wordt, is lid vanaf het moment van betaling tot en met het einde van dat kalenderjaar.

Leden genieten tal van voordelen.  We vatten ze kort samen:

-    je geniet een voordeeltarief bij alle activiteiten door het systeem van de supervoordelige meerbeurtenkaart;

-    je bent gedekt door een ongevallenverzekering tijdens de activiteit(en) mits je bent geregistreerd bij Sporta-federatie (zie verder);

-    je kan je gratis inschrijven op de elektronische nieuwsbrieven;

-    je krijgt kortingen bij grotere evenementen (vb. fuiven, toernooien, ActivXtra’s, …);

-    je hebt toegang tot het ledenportaal van de website www.activecompany.be;

-    je kan deelnemen aan de Algemene Vergadering van de vzw en na aanvaarding van je lidmaatschap ook meestemmen (zie verder).

 

Enkele belangrijke afspraken in verband met het lidgeld:

-    het lidgeld moet elk jaar opnieuw worden betaald, ten laatste op 15 januari van het jaar waarvoor je lid wilt worden;

-    het lidgeld is niet terugbetaalbaar, ook niet pro rata voor de resterende looptijd van het kalenderjaar (vb. in het geval van ontslag of uitsluiting);

-    op uitdrukkelijke vraag kan je een papieren bewijs van lidmaatschap verkrijgen via de bestuurder verantwoordelijk voor de ledenadministratie;

-    enkel na betaling van het lidgeld én registratie bij Sporta-federatie ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de activiteit(en) (zie ‘hoe vervolledig ik mijn registratie bij Sporta-federatie’).

 

 

terug naar overzicht