Vaste leden (ook wel ‘effectieve leden’ of gewoon ‘leden’ genoemd) zijn personen die lid zijn van de Algemene Vergadering en dus ook stemrecht hebben op die Algemene Vergadering. Je wordt automatisch een vast lid na ontvangst van je lidgeld.

Elke vzw moet steeds minstens 3 vaste leden hebben. Alle leden moeten jaarlijks minstens 1 keer uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering om het algemene beleid van de vzw te bepalen. Na iedere wijziging moet de ledenlijst aangepast worden. Deze lijst moet vervolgens bijgehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vzw. Dit doet AC via zijn online ledenformulier.

Je lidmaatschap vervalt wanneer je jaarlijks lidgeld niet ontvangen wordt. Hierdoor vervalt ook je stemrecht op de Algemene Vergadering

 

 

terug naar overzicht