We verwijzen naar de website van AC (www.activecompany.be) met betrekking tot het prijzenoverzicht.

Enkele belangrijke afspraken in verband met het lidgeld:

 

-    het lidgeld moet elk jaar opnieuw worden betaald;

-    het lidgeld is niet terugbetaalbaar, ook niet pro rata voor de resterende looptijd van het kalenderjaar (bijv. in het geval van ontslag of uitsluiting);

-    op uitdrukkelijke vraag kan je een papieren bewijs van lidmaatschap verkrijgen via de bestuurder verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

terug naar overzicht