Om voor of na de activiteit de betaling van de deelnemers vlot te laten verlopen, kan de activiteitsverantwoordelijke in samenspraak met de Raad van Bestuur beslissen om een kassaverantwoordelijke aan te stellen.

In het jargon van ACA spreken we van ‘KV’. De KV is de rechterhand van de AV en geeft dus invulling aan een aantal taken die normaal door de AV worden uitgevoerd. De AV draagt de eindverantwoordelijkheid over de geleverde prestaties van de KV.

 

Afgezien van mogelijk gedelegeerde taken aan de KV, bevat het takenpakket van de KV minstens volgende elementen:

 

-    toezicht op correcte betaling van het deelnamegeld en het lidgeld zoals bepaald door de Raad van Bestuur;

-    administratieve opvolging van de betalingen;

-    meewerken aan het onthaal van nieuwe leden;

-    beheer van de kassa van de activiteit;

-    verkoop van meerbeurtenkaarten.

 

terug naar overzicht