-    is verantwoordelijk voor het vermogen van de vzw;

-    mag namens AC uitgaven verrichten met goedkeuring van de Raad van Bestuur;

-    is verantwoordelijk voor alle financiële transacties binnen de vzw, zorgt voor registratie van facturen en documenten in de boekhouding;

 -    doet een voorstel tot begroting;

-    zorgt jaarlijks voor de opmaak van de jaarrekening (balans en resultatenrekening);

-    zorgt voor budgetcontrole van de verschillende activiteiten;

-    maakt halfjaarlijkse financiële analyse van de reguliere activiteiten en deelt deze mee aan de AV’s en Raad van Bestuur;

-    stuurt na de ALV een aangepaste versie van de functies binnen de Raad van Bestuur naar de Federale Overheidsdienst Justitie voor de aanpassingen in het Belgisch Staatsblad;

-    stuurt jaarlijks de “Taks tot vergoeding van Successierechten” (of Patrimoniumtaks) naar Ministerie van Financiën;

-    doet jaarlijks de aangifte voor rechtspersonenbelasting online via BizTax (doorsturen van de jaarrekening;

-    houdt uitloopregelinglijst up-to-date.

 

terug naar overzicht