ACA stelt twee mogelijke compensaties voor (niet cumuleerbaar): 

-    een compensatie voor de kosten van drank van € 3 per deelnemer voor de organisator van de vergadering thuis;

-    de terugbetaling van twee drankjes per deelnemer aan de vergadering (bijv. als de vergadering in Het Roze Huis plaatsvindt).

 

Er is enkel een vergoeding mogelijk als de vergadering gebeurt op initiatief van een bestuurslid. Andere overlegstructuren binnen ACA kunnen enkel een terugbetaling krijgen als er wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

-    het overleg of het comité gebeurt met instemming van de Raad van Bestuur;

-    er wordt een agenda en verslag opgemaakt. De organisator van het overleg bezorgt beide documenten binnen de 15 kalenderdagen aan de Raad van Bestuur;

-    de bewijsstukken (kastickets en onkostennota) worden volgens de geldende regels overgemaakt aan de Raad van Bestuur.

 

terug naar overzicht