Leden die zich inzetten voor de club ontvangen hiervoor geen loon.

Leden van AC die een functie opnemen in de vzw of een activiteit mee organiseren, krijgen in ruil voor hun inzet een vrijstelling, dwz. zij mogen gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten volgens onderstaand schema. Dit is noch een vorm van loon, noch een vorm van onkostenvergoeding.

Er zijn gradaties in deze vrijstellingen:

 

Functie, heeft vrijstelling voor …

Alle reguliere activiteiten

Events

(quiz, fuif, …)

ActivExtra

Tornooien, weekends, bijzondere activiteiten

Raad van Bestuur (‘RVB’)

X

X

X

X

Activiteitsverantwoordelijke

X

 

 

volgens beslissing Raad van Bestuur

Kassaverantwoordelijke

enkel eigen activiteit

 

 

Tornooiverantwoordelijke

enkel eigen activiteit

 

 

Webmaster

enkel eigen activiteit

 

 

Andere functiehouders

volgens beslissing Raad van Bestuur

 

 

Event team

 

X

(+ 5 drankbonnen)

 

Vrijwilligers fuif

 

X

(+ 1 drankbon per gewerkt uur)

 

 

 

Dit schema is een algemeen kader, uitzonderingen zijn mogelijk. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Raad van Bestuur.

Voor activiteiten in het kader van een tornooi kan de Raad van Bestuur tijdelijk bijkomende vrijstellingen toekennen.

Deze vrijstellingen zijn enkel van toepassing in België en gelden niet voor buitenlandse activiteiten tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist.

Enkel externe medewerkers worden wél vergoed volgens overleg met Raad van Bestuur.

 

terug naar overzicht