De AV is op elk moment dat de activiteit plaatsvindt verantwoordelijk voor het controleren van het lidmaatschap van de deelnemers. Enkel leden kunnen aan het ledentarief deelnemen aan het aanbod. De AV moet regelmatig de controle op het lidmaatschap uitvoeren.

Op de website is er per activiteit een overzicht van alle deelnemers van de afgelopen jaren met telkens de aanduiding of het lidgeld voor het lopende kalenderjaar werd betaald. Deze lijsten vormen de basis voor elke controle.

Jaarlijks zal er begin februari een controlemoment zijn van de betaalde lidgelden voor het nieuwe kalenderjaar.

Wie geen lid is en toch deelneemt, is verplicht deel te nemen aan het niet-leden tarief.

 

Terug naar overzicht