ACA wil een veilige omgeving bieden aan haar leden, en dit in alle betekenissen van het woord.   

Medisch verantwoord sporten houdt het geheel in van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die eenieder in acht moet nemen met het oog op het fysieke en psychische welzijn van de sporters.

Naast het fysieke en medische aspect, houdt dit ook in dat ACA het nodige doet om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag te voorkomen.

 

Terug naar overzicht