(a) Geweld voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit

(b) Pesterijen voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit

(c) Ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit.

 

Definities:

(a) Geweld voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit

Onder ‘geweld’ verstaat men elke feitelijkheid waarbij een lid psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit.

Het kan met name gaan om handelingen die op een bepaald ogenblik gesteld worden, zoals bedreigingen, fysieke agressie (zoals directe slagen) of verbale agressie (zoals beschimpingen, beledigingen).

 

(b) Pesterijen voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit

Onder 'pesterijen' verstaat men een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportterreinen, die plaatsvinden gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat:

-   de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een lid voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit wordt aangetast;

-   een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd, en die zich uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen verband houden met de leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie.

Het kan gaan om het isoleren van een lid, het verhinderen van een lid om zich uit te drukken, het hebben van kritiek op de geloofsovertuiging van een lid.

 

(c) Ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een ACA-sportactiviteit.

Onder ‘ongewenst seksueel gedrag’ verstaat men elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat:

-    de waardigheid van een persoon wordt aangetast;

-    een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

 Het kan gaan om lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, tonen van pornografisch materiaal, aanrakingen.

 

Terug naar overzicht