In het kader van binnen- en buitenlandse tornooien is aansluiting bij externe federaties, liga’s en dergelijke mogelijk vereist. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de Raad van Bestuur.

  

Indien een lid meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan een lid, in het kader van een interne procedure een verzoek indienen tot een informele psychosociale interventie bij de vertrouwenspersoon. Elk lid kan de vertrouwenspersoon raadplegen.

AC stelt zich zeer positief tegenover het gebruik van Social Media door haar leden/sporters. Het toenemend gebruik van Social Media door alle leden/sporters van AC roept echter op tot het omschrijven van een aantal richtlijnen. Daarnaast wordt ook het belang van het imago van AC onderstreept.