Op deze pagina vind je in de vorm van korte artikels, een toegankelijke versie van het intern reglement van VZW Active Company, in vraag- en antwoordvorm. Dit intern reglement werd herzien en goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 16 januari 2021.

Naar de vereniging Active Company (AC) wordt in het verdere verloop van de tekst verwezen als ‘AC’.

Het volledige intern reglement kan hier gedownload worden. 

 

AC organiseert actieve sport & ontspanning voor holebi's en hun vrienden. De minimumleeftijd om lid te worden is 18 jaar.

Alle deelnemers aan een activiteit moeten de richtlijnen en afspraken zoals beschreven in dit intern reglement en de statuten naleven.

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dus voor 1 kalenderjaar. Wie later op het jaar lid wordt, is lid vanaf het moment van betaling tot en met het einde van dat kalenderjaar.

 

Vaste leden (ook wel ‘effectieve leden’ of gewoon ‘leden’ genoemd) zijn personen die lid zijn van de Algemene Vergadering en dus ook stemrecht hebben op die Algemene Vergadering. Je wordt automatisch een vast lid na ontvangst van je lidgeld.

 

Voor wie jonger is dan 26 jaar op de dag dat het lidmaatschap ingaat, is er een speciale korting: na betaling van het lidgeld ontvangt het nieuwe lid een meerbeurtenkaart ter waarde van € 20. Deze wordt opgestuurd door de verantwoordelijke ledenbeheer.